Jouw Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij gebruiken de allerlaatste technische mogelijkheden van het internet om je privacy en veiligheid te garanderen. Zo is er op alle pagina's het EV SSL encryptie-protocol geïnstalleerd, lees hierover meer in Veilig en in vertrouwen shoppen
We respecteren je privacy onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de privacywetgeving binnen de Europese unie die op 25 mei 2018 van kracht werd. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

Al je persoonlijke gegevens (o.a. adres, aankoophistoriek...) die ons toevertrouwd worden, worden NOOIT aan derden om gelijk welke redenen verkocht of doorgegeven.
Uitzonderingen hierop zijn gerechterlijke bevelen en adresgegevens voor onze logistieke partners die instaan voor de uitlevering van bestellingen maar die dezelfde strenge privacynormen hanteren.
We slaan enkel de door de klant aan het account toevertrouwde adresgegevens op, in de financiële gegevens hebben we geen inzage: alle financiële transacties lopen over beveiligde betaalservers en worden dus ook niet door ons verzameld.
Ook bij ons intern is de toegang tot deze gegevens beperkt en we zetten alle technologische en organisatorische maatregelen in om ongeoorloofde toegang, onwettig gebruik, toevallig verlies of wijzigingen zonder je toestemming te voorkomen. 

 

Wat slaan wij op?

1. Accountgegevens

Accountgegevens zijn persoonlijke gegevens van klanten met een account die betrekking hebben tot de verwerking van bestellingen zoals naam, e-mail, postadres alsook de bestelhistoriek.
Je kan ten allen tijden al je persoonlijke gegevens die wij opgeslagen hebben inkijken door in te loggen op je account en op eenvoudig verzoek per e-mail worden deze permanent verwijderd.
Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard en kunnen verwijderd worden: o.a. op eenvoudig verzoek van de accounthouder, door ons indien de gegevens onjuist of verouderd blijken te zijn...

2. Cookies

Eén soort cookie wordt door de server tijdelijk op je toestel (computer, smartphone of tablet) geplaatst wordt om vast te stellen dat je al dan niet ingelogd bent en houdt bij welke items je in je winkelmandje plaatst.
We maken ook gebruik van cookies voor statistiekprogramma's die het paginabezoek anoniem in kaart brengen; hierdoor kunnen we onze shop en aanbod aanzienlijk verbeteren.
Ook de sociale media apps maken gebruik van cookies.

Wij gebruiken de cookies niet om ongevraagd advertenties of producten aan te bieden.
De cookies zijn anoniem en kunnen niet terugleiden naar individuele toestellen of personen.

Je kan het aanvaarden van cookies eenvoudig in je browser instellen.

 

Gebruik van de gegevens

Verwerking bestellingen

Voor de facturatie en uitlevering van bestellingen moeten wij en onze koerierdiensten over de nodige gegevens beschikken.
Alle betrokken partijen nemen je privacy ter harte en hanteren dezelfde strenge privacynormen.

Administratieve / informatieve communicatie

We communiceren met onze accounthouders over diverse onderwerpen zoals vertrek van de bestellingen, verzoek tot betaling...
Daarnaast sturen we enkel indien echt nodig informatieve mails om accounthouders op de hoogte brengen van o.a. controle van hun gegevens...

Commerciële communicatie

Enkel personen die zich ingeschreven hebben, ontvangen ook onze nieuwsbrieven.
Deze nieuwsbrieven zijn beperkt in aantal en zijn gericht om abonnees op te hoogte brengen van o.a. promoties, kortingen, aanbiedingen, nieuwe producten en diverse informatie.
Je kan ten allen tijden uitschrijven door o.a. door in je account de inschrijving ongedaan te maken, door de opt-out onder elke nieuwsbrief te activeren of door ons per mail met je verzoek tot schrapping mee te delen.

 

Recht op controle

Je kan ten allen tijden al je persoonlijke gegevens die wij opgeslagen hebben inkijken door in te loggen op je account en deze naar wens aan te passen.
Op eenvoudig verzoek per e-mail worden alle administratieve alsook commerciële gegevens permanent en onomkeerbaar verwijderd.
De toestemming voor cookies te aanvaarden stel je in op je browser.