Algemene voorwaarden

Privacy

Midgaard bvba garandeert dat uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld.
Door een bestelling te plaatsen geeft U ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden.
Deze gegevens worden bewaard en beheerd door Midgaard bvba, Langstraat 33 - 2440 Geel.

Wij waarborgen U dat de gegevens die U verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt U over het recht de gegevens die op U betrekking hebben, in te kijken, te wijzigen of zelfs te laten wissen.

Indien U dit wenst, kan U alle informatie over uw persoon laten wissen. Hiervoor volstaat ons een e-mail te sturen.

Worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden?

Uw persoonlijke gegevens worden NOOIT ter beschikking gesteld van andere ondernemingen noch meegedeeld aan, gedeeld met, verkocht of afgestaan aan derden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Midgaard bvba neemt alle voorzorgen om een volledige beveiliging van al uw gegevens te kunnen garanderen.

Wij maken gebruik van de internationale standaard voor veilige transacties via Internet, SSL (Secure Socket Layer).
Alle betalingstransacties worden automatisch afgehandeld via een beveiligde server. Alle informatie (waaronder o.a. uw kredietkaartnummer) die U verstuurt over het internet tijdens het aankoopproces wordt versleuteld via de SSL coderingstechnologie.
De persoonlijke gegevens die op die manier met de payment service provider worden uitgewisseld, zijn onleesbaar en bijgevolg onbruikbaar voor derden.

Om de volstrekte veiligheid van uw kredietkaartgegevens te waarborgen worden deze gegevens niet bij en door Midgaard opgeslagen.

Verkoopsprijzen & BTW

De standaard valuta is euro; eventuele andere valuta zijn louter indicatief.
Alle vermelde verkoopsprijzen zijn inclusief 21% of 6% BTW en exclusief verzendkosten.
Bij de verwerking van uw bestelling worden en gepaste verzendkosten aangerekend.

Iedereen krijgt automatisch een factuur toegestuurd ongeacht BTW-plichtigheid.

Annulatie & Retour

Midgaard bvba garandeert dat als de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten...), U de goederen in de originele verpakking kan terugsturen.
Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 7 werkdagen nadat Midgaard bvba de terugname aanvaard heeft, teruggestort op de rekening van de klant.

Klachten

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen wegens breuk, beschadiging, of verkeerde levering, dient de ontvanger of klant Midgaard bvba daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen.

Correspondentie: 
Midgaard bvba
Langstraat 33 - 2440 Geel (België)
sales@midgaardshop.be

Indien Midgaard bvba geen klacht ontvangt binnen bovenvermelde termijnen, wordt elke levering geacht correct te zijn gebeurd.

Herroepingsrecht

U heeft het recht van de aankoop af te zien, binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen.

Indien U van mening verandert en de bestelling wenst te annuleren, kan U dit doen door ons hiervan op de hoogte brengen en de producten in de originele en gesloten verpakking terug te sturen binnen de 14 dagen na ontvangst.

Dit geldt niet voor de door de ontvanger geopende producten en voedingsmiddelen.

Van zodra de producten opnieuw in ons bezit zijn, zullen wij U via e-mail verwittigen dat het betaalde bedrag (exclusief verzendingskosten) wordt teruggestort op uw rekening.

U staat zelf in voor de kosten van terugzending.

De goederen dienen, in goede staat, teruggezonden te worden naar Midgaard bvba op het adres, Langstraat 33 - 2440 Geel (België).

Verkeerde levering (onze fout)

Indien de producten die wij U leverden niet overeenstemmen met uw bestelling, vragen wij u binnen de 2 werkdagen schriftelijk contact op te nemen met ons.
Wij zullen een afspraak met U maken teneinde de juiste bestelling vooralsnog zo spoedig mogelijk te leveren en tegelijkertijd de verkeerde levering opnieuw op te halen.

Breuk tijdens transport

De goederen worden altijd bij U afgeleverd in een kwalitatief hoogstaande verpakking die breuk tijdens het transport bijna uitsluit. Bij het uitzonderlijke geval dat U toch een beschadigd product in de verpakking aantreft, vragen wij U binnen de 2 werkdagen schriftelijk contact op te nemen met ons.
Wij zullen samen met U bepalen of de bestelling opnieuw geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd.
Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het beschadigde item worden vergoed.