Bio(logisch), organic, eco(logisch) zijn wettelijk beschermde termen voor voedingsproducten en men dient gecertificeerd te zijn om deze termen te mogen gebruiken ongeacht het aantal producten dat men voert en/of dat de omzet de kosten van een certificering kunnen dragen.

De benamingen mogen wel gebruikt worden door organisaties die gecertificeerd zijn ondanks dat ze niet noodzakelijk zelf een duurzame onderneming zijn en/of hun aanbod van deze producten in kader van hun totale operatie slechts zeer minimaal vertegenwoordigd zijn.

We respecteren deze opgelegde regelgeving maar blijven ons onverwijld inzetten voor een duurzame levensstijl.

We hebben nu een aparte aanduiding, zijnde producten met PLUS ingrediënten.